دیدگاه شورایی و اصالت دادن به خرد جمعی از خصوصیات دکتر شکیب

یادداشت مهندس "مجید جی افرام" با موضوع انتصاب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان

با توجه به انتصاب دکتر شکیب به سمت سرپرستی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندس "مجید جی افرام" عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان یادداشتی در اختیار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان در یادداشت مهندس "مجید جی افرام" آمده است:

 "آقای دکتر شکیب چهره علمی وحرفه ای برجسته کشور هستند که به واسطه حضور در ادوار هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی اشراف بسیار خوبی نسبت به مسائل نظام مهندسی و نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های آن دارند. دکتر شکیب با تکیه بر توان و تجربه علمی و حرفه ای خود و با استفاده از پتانسیل شورای مرکزی و سازمان استان‌ها می‌توانند باعث تعالی و ارتقای سازمان نظام مهندسی ساختمان شوند.

از خصوصیات بارز مدیریتی ایشان می‌توان به اهمیت دادن به دیدگاه شورایی و اصالت دادن به خرد جمعی اشاره کرد.

ضمن آرزوی توفیق برای ایشان در این مسئولیت خطیر امیدوارم با مشارکت و همراهی همه اعضا بتوانیم شاهد پیشرفت و تحول در صنعت ساختمان و سازمان نظام مهندسی باشیم.

از نظر بنده مهمترین اقدامات و برنامه‌های آتی سازمان را می‌توان در دو بخش کوتاه مدت (اضطراری) و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد.

اقدامات کوتاه‌مدت و ضروری شامل طرح اصلاح قانون نظام مهندسی، تدوین وابلاغ تعرفه خدمات مهندسی سال۱۴۰۱در اسفندماه جاری و ایجاد وحدت رویه تعرفه خدمات مهندسی در کل کشور، تعیین تکلیف بررسی و تصویب ترازنامه مالی۱۳۹۹ و بودجه سال ۱۴۰۰سازمان استان‌ها و تفویض اختیار به شورای مرکزی با توجه به عدم امکان برگزاری مجامع عمومی، ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت، تعیین مصادیق تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و بررسی ورفع و رجوع مشکلات استان‌ها هستند.

در خصوص اقدامات و برنامه‌های بلندمدت می‌توان موارد زیر را برشمرد:

پیگیری بیمه اجتماعی مهندسان، کاهش ورفع معضل مغایرت ساخت وسازها با پروانه ساختمان و نقشه‌های قانونی، ساماندهی فعالیت اشخاص حقوقی، اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تسری حوزه فعالیت و مسئولیت سازمان نظام مهندسی به کل کشور طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی، اجرایی کردن مباحث۱۹و۲۲ مقررات ملی ساختمان، انتقال فناوری و بومی کردن صنعتی‌سازی ساختمان، سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان کشور، کنترل و ارزیابی عملکرد اعضا و سازمان در استان‌ها و در نهایت صادرات خدمات مهندسی."