سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

  • کد خبر: 10877
  • یکشنبه, 07 خرداد 1402

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس 1402/03/03