توافق نظام مهندسی با تامین اجتماعی

نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار و توافقاتی حاصل شد.

به گزارش پایگاه خبری نظام مهندسی از روابط عمومی سازمان، این نشست مشترک باتوجه به جلسات شورای منطقه‌ای استان‌ها و درخواست تعدادی از روسای استان‌ها مبنی برهمکاری و حمایت بیشتر سازمان تامین اجتماعی از مهندسان سازمان ها، این نشست مشترک برگزار شد.
در این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن بر شمردن خدمات مهندسین در بخش‌های مختلف طراحی، نظارت و اجرا و به ویژه شرایط سخت و حساس خدمات مهندسین ناظر در پروژه‌های عمرانی، خواستار همکاری و حمایت سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از بیمهٔ کارگاه‌های ساختمانی شد. در ادامه دکتر سالاری رئیس تامین اجتماعی نیز برای حل این موضوع قول مساعد داد.
در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان طرفین برای بررسی و کارشناسی موضوع تشکیل و اقدامات بعدی در این خصوص صورت پذیرد.