افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1401

تعرفه خدمات فنی و مهندسی در 7 رشته بر اساس مقررات جاری (مبحث دو) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با پیگیری دکتر حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان و همکاران این حوزه در آخرین روز کاری سال 1400، جدول هزینه ساخت و ساز برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی در 7رشته (معماری، عمران، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک) بر اساس مقررات جاری (مبحث2) استخراج و حق الزحمه خدمات مهندسی افزایش یافت.