رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان:

پیگیر حل موانع تصویب نهایی بیمه مهندسین هستیم

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: پیگیر برطرف شدن نکات مطرح شده درباره مصوبه بیمه مهندسین در مجلس شورای اسلامی هستیم تا به این ترتیب بتوانیم با حل و فصل آن، جامعه مهندسین را مانند بسیاری دیگر از گروه های شغلی، به حیطه بیمه که امری ضروری و لازم است، وارد کنیم.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در 10 مرداد 1402 دیداری میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون آشنایی و بررسی با چالش های جامعه مهندسی برگزار شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، موضوع بیمه مهندسین بود. بر این اساس که جامعه مهندسین مانند بسیاری از مشاغل دیگر بتوانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند. اجرایی شدن این موضوع در وهله نخست نیازمند بررسی دقیق تبعات و شیوه اجرا بود. از سویی دیگر باید برای پوشاندن جامعه عمل به چنین خواسته ای، ظرفیت قانونی و منابع مالی آن نیز بررسی می شد.

وی ادامه داد: در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی، از مجلس تقاضا شد تا ظرفیت قانونی برای اجرای بیمه مهندسین را بررسی و اقدامات لازم را در این زمینه داشته باشند. بنابراین رسیدگی به اجرای بیمه مهندسین در دستور کار مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون عمران و تلفیق ) قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول با بررسی های اولیه نتایج مطلوبی در راستای تامین منافع جامعه مهندسین کشور بدست آمد. در این مسیر اعضای کمیسیون تلفیق و البته عمران همکاری مساعدی داشتند و جلساتی در این زمینه برگزار شد. در همین زمینه  قرار بود تا ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با استفاده از ظرفیت ماده 39 قانون نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود تا به این ترتیب  مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول باشند.

شکیب با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی بهره مند می شوند، ادامه داد: تبدیل شدن این مصوبه به یک قانون لازم الاجرا در مجلس شورای اسلامی با چالش هایی رو به رو شد که در حال حاضر ضمن ارتباط با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیگیر برطرف شدن نکات مطرح شده درباره این مصوبه هستیم تا به این ترتیب بتوانیم با حل و فصل آن، جامعه مهندسین را مانند بسیاری دیگر از گروه های شغلی، به حیطه بیمه که امری ضروری و لازم است، وارد کنیم.