مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر در مسابقات شنای مهندسین مازندران

آزادیان، مسئول برگزاری مسابقات شنای مهندسین نیز سرآغاز برگزاری این مسابقات را از پیشنهاد کانون مهندسین و دفتر نمایندگی نوشهر دانست و گفت: این مسابقات با استقبال پرشور مهندسین استان، با حضور بیش از ۱۰۰ نفر در غالب ۱۲ تیم از شهرهای استان مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، در مراسم اختتامیه مسابقات شنای مهندسین عضو سازمان مازندران، ابراهیم نیا، رییس کانون مهندسین نوشهر در پایان مسابقات شنای مهندسین استان مازندران، ضمن تشکر از هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران در حمایت از برگزاری مسابقات ورزشی، از سرپرست دفتر و اعضای هیات مدیره کانون نوشهر که در برگزاری این مسابقات همکاری داشتند تشکر کرد.

آزادیان، مسئول برگزاری این مسابقات نیز سرآغاز برگزاری این مسابقات را از پیشنهاد کانون مهندسین و دفتر نمایندگی نوشهر دانست و افزود: این مسابقات با استقبال پرشور مهندسین استان، با حضور بیش از ۱۰۰ نفر در غالب ۱۲ تیم از شهرهای استان مازندران برگزار شد.

احتشامی، نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران نیز ضمن تاکید بر همکاری با کانون های مهندسین در برگزاری مسابقات ورزشی، توجه به موضوعات ورزشی و رفاهی اعضا را در راستای نشاط و شعف مهندسین از اهداف هیات مدیره دانست و از طرف هیات مدیره سازمان از برگزار کنندگان این مسابقات تقدیر کرد.

در پایان، یزدی نژاد، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و سلطانی، خزانه دار این سازمان نیز طی سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این مسابقات، بر ادامه حمایت از فعالیت های ورزشی مهندسین تاکید کردند.

گفتنی است، اکبرزاده، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، نعمتیان، نائب رئیس شورای انتظامی استان، کشوری بازرس سازمان، فرجی، سرپرست دفتر نمایندگی نوشهر، ولی پور، سرپرست دفتر نمایندگی چالوس و مدانلو، سرپرست دفتر نمایندگی جویبار در این رویداد ورزشی حضور داشتند.